The Playground Project

5 februari – 8 maj 2022

Lekskulptur Egon Möller-Nielsen
The Playground Project
tar sin utgångspunkt i lekskulpturernas historia från slutet av 1800-talet till 1980-talet. Det är en utställning om leken, men också om synen på barnets plats i den urbana miljön under välfärdsstatens framväxt. Kurator för The Play Ground Project är Gabriela Burkhalter (Basel) och denna vandringsutställning har visats i bland annat Kunsthalle Zürich i Schweiz, VISUAL Center for Contemporary Art i Carlow, Irland, och Bundeskunsthalle Bonn i Tyskland. I Lunds konsthall förstärks kopplingarna till den svenska skulpturtraditionen genom bidrag av konstnärer som Egon Möller-Nielsen, Pye Engström och Axel Nordell.

Bild: © Från ArkDes samlingar. ARKM-nr: 1962-101-2144. Fotograf Sune Sundahl.