29 januari – 27 februari 2011

ESCAPE

Lunds konsthall står som värd för utställningen ESCAPE som avslutar och redovisar ett internationellt samarbetsprojekt mellan fyra ledande konsthögskolor: Konsthögskolan i Malmö, Hochshule für Bildende Künste Braunschweig, Maumaus – Escola de Artes Visuais i Lissabon och International Art Academy – Palestine i Ramallah.

Majd Abdel Hamid

Konstnärer

Majd Abdel Hamid, Joanna Bini Eda, Caire de Santa Coloma, Miro Dorow, Karen Gimle, Til Heinicke, Leonie Hesse, Khaled Jarrar, Nina Jensen, Ingrid Koslung, Anne-Kathrin Loth, Henning Lundkvist, Tiago Mestre, Nikolaj Nekh, Olof Nimar, Lydia Paasche, Sofia Berti Rojas, Omaya Salman, Julian Stalbohm, Sarah Steiner, Maiken Stene, Lars-Andreas Tovey Kristiansen, André Trindade, Thale Vangen, Joen P Vedel, Martin Weiser, Constanze Wicke.

Under ett par år har ett drygt tjugotal studenter från alla fyra skolorna gått in i det avsiktligt breda temat flykt. Massmedia rapporterar ständigt om katastrofer som drabbar mänskligheten. Vi översköljs av bilder som visar människor på flykt undan naturkatastrofer, fattigdom, krig och förtryck. Dessa bilder framkallar både ångest och fascination. Hur är de sammansatta för att uppnå denna effekt? Dessutom flyr många människor in i sig själva. En sådan inre exil kan handla om att skydda en privat zon men kan också närma sig galenskap. Drogkulturen och dagdrömmeriet som media uppmuntrar till, hur förhåller de sig till vår egen längtan att undfly verkligheten? Begreppet flykt innehåller både våld och begär. Hur kan detta gestaltas konstnärligt?

Varje skola har anordnat gemensamma seminarier som behandlat olika aspekter av flykt. Serien inleddes i Braunschweig och Berlin i maj 2009 där man belyste flykt och migration med den tyska nutidshistorien som utgångspunkt. Temat för den intensiva veckan i Palestina i juli samma år var självskrivet. I oktober samlades man i Malmö för att undersöka konstnärens inre liv under förra sekelskiftet, med Carl Fredrik Hill och andra svenska konstnärer som utgångspunkt. Seminariet i Lissabon i februari 2010 berörde både eskapismen och Portugals koloniala arv.

Initiativet till ESCAPE kommer från konsthistorikern Viola Vahrson och professor Olav Christopher Jenssen vid HBK Braunschweig. Tillsammans med dem har professor Gertrud Sandqvist vid Konsthögskolan i Malmö och Jürgen Bock, rektor för Maumaus i Lissabon, organiserat utställningen i Lunds konsthall.

De deltagande studenterna visar sina egna konstnärliga ställningstaganden till projektets tematik. Utställningen kommer också att visas på HBK:s galleri i Braunschweig. En större publikation planeras och utkommer vid en senare tidpunkt. Som alla utställningar i Lunds konsthall beledsagas ESCAPE av en illustrerad katalog med texter på svenska och engelska.

Lunds konsthalls verksamhet och program bygger på övertygelsen att det internationella och det regionala alltid är intimt sammanflätade i samtidskonsten. Detta gäller också konsthögskolorna, där internationella utbyten och samarbeten numera är en vedertagen arbetsform. Lärare och studenter från olika länder utvecklar tillsammans växelspelet mellan konsten som internationell arena och känsligheten för varje regions kulturella särart. Med ESCAPE vill Lunds konsthall betona vikten av detta slags internationalism idag och inför framtiden.

Om utställningen

Samarbetsprojekt mellan Konsthögskolan i Malmö, Hochshule für Bildende Künste Braunschweig, Maumaus – Escola de Artes Visuais (Lissabon) och International Art Academy – Palestine (Ramallah)
Kuratorer: Jürgen Bock, Olav Christopher Jenssen, Gertrud Sandqvist, Viola Vahrson

Fotograf: Terje Östling