6 april - 27 maj 2012

Social Fabric

Lunds konsthall har glädjen att presentera Social Fabric, en utställning producerad av Iniva (Institute of International Visual Art) i London som handlar om kolonialism, världshandel, facklig och politisk aktivism.

Två stora cirklar, en med en kvinna på och en större svart med vit text på.

Konstnärer

Céline Condorelli, Alice Creischer, Archana Hande, Sudhir Patwardhan, Raqs Media Collective, Andreas Siekmann, Ashim Ahluwalia, Madhusree Dutta, K P Jayasankar, Tushar Joag, Otholit Group, Anand Patwardhan.

På 1800-talet beskrev Karl Marx bomullshandeln. Han kartlade femtio år av ekonomiska upp-och nedgångar och de följder detta fick för arbetarna i Storbritannien och dess kolonier. Utställningen kopplar samman olika perspektiv på textilindustrins historia, med fokus på verk av två samtida konstnärer, Alice Creischer och Sudhir Patwardhan, som visas tillsammans med ett brett urval ur historiska och mer samtida arkiv.

Alice Creischers omfattande installation Apparatus for the Osmotic Compensation of the Pressure of Wealth during the Contemplation of Poverty (Apparat för att motverka trycket från rikedomen genom osmos under betraktande av fattigdomen, 2005) följer sambanden mellan cykliska investeringar, tillbakadragandet av investeringar och ekonomisk nedgång. Inspirerat av en resa till Indien undersöker verket vilken ekonomisk och social inverkan den europeiska kolonialiseringen, och därefter globaliseringen, har haft. Rusningen efter indiska chintztyger orsakade protester bland vävarna i Spitalfields i London 1719, men hundra år senare hade brittiska importrestriktioner och varudumpningar förvandlat Indien från exportland till importland och ödelagt stora delar av dess textilindustri. Detta fick Gandhi att välja spinnrockshjulet som symbol för avkolonisering, och ligger bakom Nehrus uttalande att "bomullens och textilindustrins historia handlar inte bara om den moderna industrins framväxt i Indien, utan kan på sätt och vis betraktas som hela Indiens historia."

Sedan mitten av sjuttiotalet har Sudhir Patwardhan avbildat Mumbai och dess proletariat. Hans målning Lower Parel (2001) visar den s.k. "Girangaon" (Fabriksbyn) där de bomullsfabriker som omvandlade stadens ekonomi och visade vägen för den industriella revolutionen i Indien var belägna. På sjuttiotalet var en tredjedel av alla arbetare i Mumbai anställda i textilindustrin, som också drog till sig inflyttande från omkringliggande regioner. Nya sociala institutioner utvecklades, och med dem kulturyttringar som gatuteater, lyrik och musik. Stadsdelen var centrum för fackföreningsrörelsen och politiska vänsterkrafter. Lower Parel skildrar den efter att fabrikerna stängt som följd av textilarbetarstrejken 1982-1983, den största och mest långvariga någonsin. I målningen ser vi olika skikt i staden: nedlagda fabriker, nya småföretag och höghus med dyra lägenheter. Vi får en aning om arbetarnas kamp för att bibehålla fabrikerna och motverka lyxsaneringarna.

Referenser i dessa verk utvecklas i ett omfattande urval av inlånat arkivmaterial och verk av andra konstnärer, däribland s.k. Company Paintings (indiska målningar gjorda för brittiska beställare under 1700- och 1800-talen), indiska chintztyger, Karl Marx' dagböcker, filmer, fotografier, tidningsartiklar och inspelade vittnesmål från textilarbetare. En ridå och två hjälpkonstruktioner, ett bord och ett hyllsystem har formgivits av konstnären Céline Condorelli för att visa arkivmaterialet.

Om utställningen

Konstnärer i utställningen

Alice Creischer, Céline Condorelli, Archana Hande, Sudhir Patwardhan, Raqs Media Collective, Andreas Siekmann.

Konstnärer i filmprogrammet

Ashim Ahluwalia, Madhusree Dutta, K P Jayasankar, Tushar Joag, Otholit Group, Anand Patwardhan.

Organisation och research

Research: Rupali Gupte, Jyotindra Jain, Meena Menon, Prasad Shetty.

Social Fabric har organiserats av Grant Watson i samarbete med Christine Checinska, Nida Ghouse, Shanay Jhaveri, Nada Raza och Karen Roswell.

Kurator: Grant Watson

Fotograf: Terje Östling