15 februari – 1 juni 2014

Don't Embarrass the Bureau

Lunds konsthall har glädjen att presentera Don’t Embarrass the Bureau (“Genera inte Byrån”), en grupputställning sammanställd av den i Bryssel verksamma frilanskuratorn Matteo Lucchetti (Italien). Utställningen ifrågasätter hur byråkratin fungerar i en tid kännetecknad av det som kallas ”läckornas demokrati”. Den utmanar Byrån för att visa hur känslig, eller rentav sårbar, den kan vara.

Konstnärer

Lawrence Abu Hamdan, Rossella Biscotti, Libia Castro, Ólafur Ólafsson, Luca Frei, Jill Magid, Metahaven, Song Ta, Jonas Staal, Superflex, Pilvi Takala.

Titeln har lånats från en roman utgiven 1972. Författaren, Bernard F Conners, hade varit specialagent för FBI i åtta år och hävdade att hans bok för första gången avslöjade alla Byråns hemligheter på alla nivåer. Huvudregeln som alla agenter får sig inpräntade är: ”Vad som än händer, genera aldrig någonsin Byrån.”

Underrättelsetjänsterna symboliserar den högsta graden av lojalitet mot ett ämbete, där individen förväntas upplösas och försvinna. Varje handling som generar Byrån – eller andra institutioner och organisationer som värnar om sitt rykte – stör dess regelmässiga funktioner.

De medverkande konstnärerna är: Lawrence Abu Hamdan (Storbritannien/Libanon), Rossella Biscotti (Italien), Libia Castro & Ólafur Ólafsson (Spanien/Island), Luca Frei (Schweiz/Sverige), Jill Magid (USA), Metahaven (Nederländerna), Song Ta (Kina), Jonas Staal (Nederländerna), Superflex (Danmark) och Pilvi Takala (Finland). Dessutom innehåller utställningskatalogen särskilda bidrag av Trevor Paglen (USA) och Anna Scalfi Eghenter (Italien).

Superflex visar ett nytt verk: ett papper som delas ut till alla besökare och offentliggör budgeten för Don’t Embarrass the Bureau.

Nästan alla konstnärerna tycks strunta i titelns uppmaning. De ”förorenar” medvetet ett kontor (en arbetsplats, en formaliserad funktion, en byråkrati) med kritiska eller tvetydiga handlingar och tankar. Verken i utställningen ifrågasätter legitimiteten hos de strukturer som styr vårt sociala, politiska och ekonomiska liv: från parlamentet och den offentliga förvaltningen, inklusive underrättelseorganisationerna, till storföretagens kontorslandskap.

På detta sätt försätter konstnärerna också sig själva i besvärliga situationer utanför sitt egen normala aktionsområde. De gör oss medvetna om utrymmen som varje medborgare kan välja att ta i besittning, om än bara tillfälligt.

Efter WikiLeaks-avslöjandena hörs nu tydliga krav på mer transparens, inte minst genom läckor av hemligstämplad information, data från massövervakning och annat ur Byråns kassavalv. Den samtida byråkratin tvingas att omorganisera sig. Aktivister som Aaron Swartz och visselblåsare som Edward Snowden inspirerar oss till att förändra och förnya vårt beteende när vi utsätts för den nya sortens allseende myndigheter.

Om utställningen

Lunds konsthall tackar alla långivare för utställningen: de medverkande konstnärerna, Galerie Yvon Lambert i Paris, Galerie Diana Stigter i Amsterdam och Wilfried Lentz Gallery i Rotterdam. Vi är också tacksamma för det stöd utställningen erhållit från Centret för visuell konst Frame i Helsingfors.

Kurator: Matteo Lucchetti

Fotograf: Terje Östling