Jens Haaning and SUPERFLEX

Number of Visitors, (2005), Mårtenstorget, Lund, 2018.

En stor räknare med texten antal besökare sitter monterad på en tegelvägg framför Konsthallens entré.

Curators: Åsa Nacking, Emil Nilsson