Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Jens Haaning and SUPERFLEX

Number of Visitors, (2005), Mårtenstorget, Lund, 2018.

En stor räknare med texten antal besökare sitter monterad på en tegelvägg framför Konsthallens entré.

Curators: Åsa Nacking, Emil Nilsson