Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förmedlingskort

Här hittar du tips om hur du kan se på konst. Här finns också en checklista för konstentusiasten.

Checklista för konstentusiasten

Jag har inte bråttom.

Jag tänker inte på vad jag ska laga till middag.

Jag tänker inte på vad som hänt idag, problem på jobb, hemma etc.

Jag kan spendera minst 5 min på ett konstverk.

Jag beskriver vad jag ser/hör (form, färg, material, ljus, ljud, komposition).

Jag tittar efter samband mellan konstverken i galleriet.

Jag tittar efter symboler eller referenser till film, musik, litteratur etc.

Jag ger mig själv tid att reflektera över det jag ser/ hör / känner.

Jag är öppen för att ändra mina tankar och fördomar.

Jag är mottaglig för andras sanningar än mina egna.

Jag är öppen för att reflektera över och försöka förstå olika konstformer.

Jag ser konsten

Se på konstverket i minst 2 minuter.

Påminner konstverket dig om något du har sett förut?

Väcker konstverket några minnen?

Inspirerar konstverket till några känslor?

Blir du arg, glad, nyfiken, ledsen?

Är det något med konstverket som verkar underligt för dig? Om ja, vad och varför?

Konstverket

Vem är konstnären?

Kan du gissa hur konstverket är producerat?

Vad tror du konstverket handlar om?

Fundera över titeln på konstverket. Varför har det fått denna titel?

Beskriv vad du hör/ser (för dig själv eller någon annan).

Kan du upptäcka några visuella referenser till historiska händelser, religion, andra kulturer, tvprogram, musik, böcker, film?

Plats och relation

Titta på konstverket i minst 2 minuter. Förflytta dig sedan runt i galleriet och titta i ytterligare 2-3 minuter på andra verk.

Kan du se några samband mellan konsten i galleriet?

Kan du tänka dig några platser där man vanligtvis inte visar konst, som detta konstverk skulle kunna
visas på?

Varför tror du att konstverket är viktigt att visa?

Kan du se någon koppling mellan konstverket och det som händer i samhället eller runtom i
världen?

Hjälpte informationen på denna sida dig?