1 maj – 31 oktober 2022

Tova Berglund på Lund C

LundART etablerades på Lunds Centralstation år 2021. Tre nya billboardskärmar har installerats i trapphallarna som förbinder gångtunneln med perrongerna, och varje år kommer en till två konstnärer bjudas in för att visa sin konst under en period om sex månader.

Om konstnären

Tova Berglund (född 1986) är baserad och verksam i Stockholm. Berglund har en kandidatexamen från Konstfack Keramik och glas, 2017. Under perioden april till oktober 2022 visas fem uppförstorade teckningar, ursprungligen utförda i torr- och oljepastell, akvarell, akryl och kol, fram i stort billboardformat.   

Berglund intresserar sig för de fundamentala känslorna som sorg, svartsjuka och kärlek i sitt konstnärskap. Hennes många teckningar och skulpturer, med nallen som återkommande motiv, kan ses som självporträtt samtidigt som det berör många människor direkt eller indirekt. I hennes verk finns ett mod att tala om det svåra och om utsatthet, men också om vikten av vänskap och att våga känna tillit.  

Om sin konstnärliga process har Berglund sagt att den nästan aldrig rör sig från A till B utan ständigt ändrar riktning. Hon är orädd i sitt förhållningssätt. Att klippa itu, ändra och att rita över driver arbetet framåt, och hon blir lätt rastlös om det inte finns flera projekt i gång samtidigt. Återkommande motiv kretsar kring existentiella frågor om trygghet och otrygghet, och återkommer oavsett medium: teckning eller skulpturala verk i material om textil, gips och trä. 

I Berglunds verk ryms både allvar och lekfullhet. Det stundtals olustiga och komiska i hennes verk uppstår i de många kontraster vad gäller material och motiv, där klassiska motiv och symboler kombineras med populärkulturella referenser. Verkens titlar skapar också en ingång för betraktaren, och det skrivna ordet är en viktig del i hennes arbeten, korta textfragment som ”love”, ”I still miss u” och ”Jag ångrar allt. Hello you still look pretty” syns i verken på Lund Centralstation precis som konstnärens eget namn – Tova. 

Berglund finns representerad CSG Cornelia Sojdelius Gallery i Stockholm, och har tidigare visat verk på bland annat Konsthall C, Stockholm; Handarbetes Vänner Galleri, Stockholm; Salong Sergel, Stockholm; Signal – Center för samtidskonst, Malmö. 

Tova Berglunds verk invigdes den 28 april 2022 i närvaro av konstnären. Invigningen skedde på Bangatan 1, framför stationshuset i nära anslutning till gångtunneln.  

Projektet är ett samarbete med Trafikverket.

Foto: Olof Nimar