Oktober 2023 - april 2024

Johan Österholm på Lund C

Under perioden oktober 2023 till april 2024 kommer Johan Österholm att visa fram tre nya konstverk på Lunds Centralstation.

Johan Österholm, PP#185, 2023.
Johan Österholm, PP#185, 2023.

Under de mörkaste vintermånaderna fram till vårens ankomst kommer tre nya färgintensiva konstverk visas fram i trapphallarna mellan perrongerna och gångtunneln på Lunds Centralstation.

Om konstverken

Från sista veckan i oktober 2023 till sista veckan i april 2024 kommer tre nyproducerade konstverk att visas på Lunds Centralstation. ”Då verken är uppe under det mörkare halvåret, oktober till april, vill jag tillföra platsen något färgintensivt, ett sorts lugnande fyrljus i passagegångarna. Verken i serien Photodegradation Piles skapades som estetiska objekt specifikt för platsen, i en uppförstorad skala som jag knappast skulle använt i ett mindre utställningsrum.” berättar Johan Österholm.

De senaste åren har Johan Österholm skapat en rad verk utifrån historiska material som behöver sättas in i sina specifika sammanhang, vilket kräver en vägledande text eller en konstnärlig berättarröst. För projektet på Lunds Centralstation, som är en genomfartsmiljö, kände Österholm att verken behövde vara estetiskt tilltalande vid korta anblickar — för pendlare passerar dem i sin vardag — men också bära på extra lager, en bakgrundshistoria, som kan uppfattas och utrönas av den som blir intresserad.

Verken för Lunds Centralstation består av inskannade staplar av uttjänta ljusfilter hämtade från museum och konsthallar runtom i Sverige. Gemensamt för filtren är att de alla ursprungligen använts för att filtrera utställningsljus på dessa institutioner, exempelvis för att konvertera ett varmt gulaktigt ljus till ett kallare eller för att skapa ett stämningsfullt miljöljus. Filtren har i sin användning utsatts för fotodegradering – en form av nedbrytning – då materialet nötts ner av samma intensiva ljus det är satt att filtrera. Kvar i de individuella filtren finns klotformade bilder av det inbrända ljuset. En bild som blir allt tydligare ju fler lager av utnötta filter som läggs ovanpå varandra. Filtren har samlats in av konstnären och därefter behandlats som ett fotografiskt råmaterial genom att skannas, vilket är samma metod som används för att digitalisera ett analogt fotografiskt filmmaterial.

Om konstnären

Johan Österholm (född 1983) är bosatt och verksam i Stockholm, han har en masterexamen från Konsthögskolan i Malmö, 2016, och en kandidatexamen från Konsthögskolan i Umeå, 2014.

I sitt konstnärskap har Johan Österholm länge intresserat sig för olika flyktiga ljus, naturliga såväl som artificiella. De senaste åren har Österholm arbetat med polariteten mellan naturligt förekommande nattljus och artificiella ljuskällor, för att understryka den alltmer påtagliga ljusföroreningen. Med traditionella fotografiska metoder har Österholm materialiserat ljus i olika former, och han har återkommande kombinerat arkivmaterial och äldre fotografiska processer med nutida tekniker på ett varsamt sätt. Han har bland annat arbetat med natten som sitt fotografiska mörkrum då han kopierat analoga fotografier med månen som enda belysningskälla. I verk som Lightfall (2022) och Antique Sky (2020) framhålls även den stjärntäckta natthimlen, som idag har försvagats eller fullständigt skymts av gatljusen.

Österholm finns representerad av Dorothée Nilsson Gallery, Berlin och Monica de Cardenas, Milano. Österholm har medverkat i flertalet nationella såväl som internationella utställningar vid bland annat: Olseröd Konsthall, Olseröd; Landskrona konsthall, Landskrona; Liljevalchs konsthall, Stockholm; Kosminen, Helsingfors; Tempere Art Museum, Tammerfors; MIT Museum, Cambrigde; Künstlerhaus Bethanien och C/O, Berlin; Mai Máno Ház, Budapest.

Projektet är ett samarbete med Trafikverket.