Att lyssna till staden

Med projektet Att lyssna till staden - som är en experimentell konsert med olika ljud som plockats upp från Klostergården - blir stadens ljud till ett orkesterverk.

Stillbild: ”Att lyssna till staden”, 2023 Maj Hasager & Ask Kæreby

Bakom verket står konstnären Maj Hasager och kompositören Ask Kæreby, i samarbete med Kammarorkestern, Kulturskolan i Lund. Som del av det offentliga konstverket Att lyssna till staden uppfördes den 3 juni 2022 en konsert på Klostergården med ungdomsorkestern Kammarorkestern från Kulturskolan i Lund. Genom en serie workshops med konstnären Maj Hasager och kompositören Ask Kæreby har en grupp musikelever vid Kulturskolan utvecklat och finslipat sina förmågor att lyssna, fånga upp och återskapa stadens ljud. Processen bygger på inkludering och att lära och skapa både i grupp och individuellt. Detta har resulterat i en gemensam komposition, där man undersöker och tolkar områdets ljud i ett samspel med orkesterns fragment av ljud från Klostergården med områdets nuvarande ljud, alltså ett uttryck långt från traditionell orkestermusik. Efter föreställningen bjuds publiken in till att utforska Klostergården genom en tillfällig ljudvandring, där man använder sin mobiltelefon till att lyssna på staden.

Att lyssna till staden är ett samarbete mellan Kulturskolan i Lund och Lunds konsthall för att engagera stadens ungdomar ­– men också dess seniorer – i en kulturell upplevelse, genom musik och konst, hämtad från Klostergården, ett mäktigt område med en mäktig historia. Vi tackar musiklärarna Anna Svensson och Ako Aref för deras engagemang, och Klostergårdens bibliotek, Mötesplats Klostergården, Gunnar Stensson och Helgeandskyrkan för samarbete. Ett särskilt tack till alla fantastiska ungdomar i orkestern Kulturstråkarna!

Maj Hasager är en dansk konstnär baserad i Köpenhamn, Danmark, som studerat fotografi och konst i Danmark, Sverige och Storbritannien. Hasager har en konstnärlig och dialogbaserad utgångspunkt i sitt konstnärskap, där hon främst arbetar med text, ljud, video och foto. Förutom ett flertal internationella residens och stipendier, har hon också ställt ut internationellt ex. på Lunds konsthall; Fondazione Pastificio Cerere, Rome; Critical Distance, Toronto; GL STRAND, Copenhagen; Galleri Image, Aarhus; Nikolaj Kunsthal, Copenhagen; Moderna Museet, Malmö; Hasager är rektor för Konsthögskolan i Malmö.

Ask Kæreby är en dansk tonsättare baserad i Köpenhamn, Danmark. Hans konstnärliga praktik är tvärvetenskaplig och forskningsbaserad, med experimentell komposition, soundscape och elektroakustisk musik. Han är intresserad av berättelser med hjälp av ljud – inte genom traditionella musikaliska gester, utan genom att använda olika tillvägagångssätt som musique concrète eller futuristernas brutism. Genom att placera sig i en skärningspunkt mellan kända format vill Kæreby utmana våra sätt att lyssna till musik, till vår omgivning och till (ljud)konst.

Projektledare: Simona Dumitriu

Foto: Maj Hasager och Kulturskolan