14 oktober 2023

Landscape amnesia

Konsthelg Lund lördagen den 14 oktober klockan 17-22.

Landscape amnesia
Bänken utanför konsthallen, video i fönster ut mot Mårtenstorget.

Annelie Nilsson Landscape amnesia, installation (video, objekt)

Publiken välkomnas att slå sig ned och värma sig i installationen Landscape amnesia som söker upprätta en historisk resonans genom rörliga bilder och uppvärmda objekt vilka formats efter forna tiders kartor. Med Landscape amnesia menas en gradvis minnesförlust av närlandskapets förändring. Stora delar av Lunds centrum utgör en sammanhängande fornlämning med djupa kulturlager och just vid konsthallen fanns en stadsgård där spår av odlingar hittats.
Kartobjekt värms upp under kvällen och fungerar som värmekuddar. Dess innanmäte består av korn, den vanligaste födan för djur och människor under tusentals år. De är sydda av kläder vars färgsättning påminner om äldre kartors beskrivning av åker, äng och vattendrag.
Kartobjekten har under september i år besökt tre gröna offentliga platser delvis belägna utanför fornlämningen vilket har dokumenterats genom videon som visas i fönstret ut mot Mårtenstorget; Kunskapsparken (Brunnshög, 2022), Stadsparken (Högevall, 1911 ), Tre högars park (Linero, 1969-1973).