Bästa Biennalen 2023

Bästa Festivalen är Bästa Biennalens publika huvudevenemang och Sveriges största konsthändelse för barn och unga. Här visade konstnären Helena Olsson flera av sina verk på Lunds konsthall men på en lite oväntad plats! På höstlovet anordnades även workshops under två tillfällen där barn och unga fick delta och skapa tillsammans med konstnären.

Bästa Biennalen
Hand som håller ett konstverk gjort av tandborsthuvuden.

Videoverket Vardagsarbete samt föremål från verket presenteras som en tillfällig installation och går att se på Lunds konsthall fram till den 30 december 2023.

Om konstnären

Helena Olsson (född 1982) bor och verkar i Yngsjö som ligger vid Hanöbukten på den skånska landsbygden. Hon är utbildad på Malmö konsthögskola vid Lunds universitet och arbetar med video, performance och fotografi. Helena hämtar inspiration från scener ur vardagslivet som hon återskapar som scenografier i sina konstverk. I många av hennes verk finns hemmet och familjen närvarande på olika sätt; hemmet som fysisk plats och familjelivet som identitetsskapande och normbekräftande.

Vardagsarbete

I videoverket Vardagsarbete används olika rekvisita som konstnären behöver i sina aldrig upphörande försök att rå på den ständigt återkommande smutsen. Behovet av att städa och konstnärens föresatser att hålla rent tar aldrig slut och i videoverket får vi ta del av en cykel av ”meningslös” städning. Konstnären belyser faktumet att i hemmet är städning ett oavlönat och osynliggjort arbete som ofta föregår helt obemärkt. Helenas humoristiska underton i verken understryker ironin i skillnaden mellan vad som vedertaget tolkas som arbetstid och vad som ses som fritid, i vissa fall även egentid.

Projektet är en del av Bästa Biennalen 2023.

Kurator: Paula Ludusan Gibe

Hjälpte informationen på denna sida dig?