Länk till startsidan

Christine Ödlund

Ljudvåg, Orkesterparkens förskola, Östra Torn, Lund, 2012.

Ett skimrande berg utfört i aluminium bestruken med pastellfärgad lack står i en park.

Christine Ödlunds skulptur "Ljudvåg" för Orkesterparkens förskola är i skrivande stund en modell. Den skall inom kort utföras i full skala med en för barnen anpassad höjd på 150 cm och placeras ut. Det blir ett skimrande berg utfört i aluminium bestruken med pastellfärgad lack. De klipplika formationerna som träder fram ur berget kommer från orgelpipor som smälts samman för att utgöra strukturens stomme. Konstverket är en välfunnen tankekombination som förhåller sig både till platsens övergripande musiktema och till barns ofta magiska fantasi- och bildvärld, här med hänvisningar till japansk manga och sciensfiction.

Konstverket handlar om att se ljud. De införlivade orgelpiporna ger en oregelbunden kontur åt konstverket vilket kan uppfattas som en skulptural gestaltning av en ljudgraf, kurvan som avtecknar sig när man mäter ljud. Ljudpiporna leder också tankarna till den mer handfasta vindorgeln, men en vindorgel är ett självspelande instrument och detta konstverk kan inte ljuda.

Visualisering av ljud har sporadiskt satt spår i historien och Christine Ödlund har nämnt några inspiratörer. Den tyske 1700-tals fysikern och naturvetaren Ernst Chladni (1756-1827) som anses ha grundat den experimentella akustiken, vilket grundar sig på att han upptäckte att det går att synliggöra vibrationer. Den mer samtida antroposofen Hans Jenni (1904-1972), som på sextiotalet fotograferade ljudvågor som passerar genom pulver, vätskor, kvicksilver och andra substanser. En annan viktig inspiratör är den engelska teosofen och kvinnorättsaktivisten Annie Besant (1847-1933). Hon ansågs sig ha den ovanliga förmågan att uppleva ljudvågors färger och former, något hon framhåller i sin bok "Thought-Forms" från 1901.

Christine Ödlund intresserar sig för det som vi människor med våra begränsade sinnen normalt inte uppfattar. Inte nödvändigtvis det övernaturliga, utan snarare områden där vi ännu inte utvecklat tillräckligt funktionella metoder och hjälpmedel för framgångsrik forskning. Det kan handla om att se ljud, men hon undersöker även andra för oss mer ogenomträngliga områden, exempelvis hur växter kommunicerar. Undersökningarna kommer till uttryck i abstrakta animationer, teckningar, skulpturer och musik.

Att det blev Christine Ödlund som tilldelades uppdraget att utföra ett konstverk för en förskola med inriktning musik är inte en tillfällighet, hennes konstnärliga arbete söker konsekvent kopplingar mellan ljud och form. Ödlund innehar examen från Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, därutöver utbildning i elektronisk musik.

Kurator och textförfattare: Åsa Nacking

Lunds konsthall - en del av Lunds kommun