Carl Boutard

Kugelbaum, Kulparksskolan, Stångby, Lund, 2012.

Ett konstverk i koppar med uppförstorade frökapslar ihopsatta till en trädform.

Carl Boutard arbetar med konstens kanske äldsta och mest beprövade område, förhållandet till naturen. Samtidigt undviker han på ett självklart vis konstens vanliga förhållningssätt till skapelsen: imitation, stilisering eller abstraktion. Boutard närmar sig istället naturen som en samlare. Skogen eller slätten är inte en plats för förundran och skönhet, utan snarare ett upplag av delar som alla kan plockas isär och sättas ihop igen. Frökapslar, fruktskal, kvistar eller nötter bildar former som kapas, vrids och återuppstår som nya kompositioner. Ungefär såsom en poet använder sig av redan existerande ord för att sedan kombinera dem i nya betydelser återskapar Boutard naturens former genom kopiering, kombination och montage. För Kulparksskolan i Stångby har Boutard framställt skulpturen Kugelbaum, kulträdet. Grenar, frökapslar och höljen från ekollon bildar en ny skapelse, ett träd lika mycket från naturen som ur konstnärens sinne. I ursprungsmodellen, i liten skala, känns delarna från naturen igen med lätthet. Höljena från ekollonen blir trattar, frökapslarna fina små paket. I uppförstoring händer något. Grenar och kapslar återuppstår i nya dimensioner – en förskjutning i storlek som påminner om sagoboksillustrationer. Trattarna från ekollonen antar former som för tankarna till något än mer samtida, närmare bestämt satellitdiskar från storstädernas balkonger. Dessa skivor i kulträdet tycks stillsamt lyssna på omgivningen.

Carl Boutard, född 1975 i Kiruna, verksam i Malmö. Utbildad vid Konst- och konsthantverksskolan i Reykjavik 2001–2004, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 2005 och vid Konsthögskolan i Malmö 2005–2007.

Text: Anders Kreuger

Kuratorer: Anders Kreuger, Åsa Nacking

Foto: Daniel Zachrisson