Poul Gernes

Utan titel, 1965 – 2011, Observatorieparken, Lund, 2011.

Färgglada randiga plakat uppsatta i en park.

I Observatorieparken i Lunds stadspark stod under ett par år denna svit målningar av Poul Gernes. Konstverket realiserades i samband med den stora separatutställningen över Poul Genres, som visades parallellt i Lunds konsthall och Malmö konsthall sommaren 2011. Konstverket är ursprungligen från 1965, men 2007 visades en replik vid den betydelsefulla utställningen Documenta 12 i Kassel, Tyskland. Denna replik sparades och återinstallerades tillfälligt i Magistratsparken vid Malmö konsthall med anledning av utställningen 2011, medan denna nyproducerada, identiska version sattes upp i Lund. 

Konstverket består av 14 individuella målningar monterade på sju träställningar som stadigt förankrats i marken. Konstruktionen gör att konstverket kan betraktas från två håll och att det blir till en skulpturinstallation. Målningarna håller standardformatet 122×122 cm, ett måttförhållande som återkommer i många av konstnärens verk. Konstverket är karakteristiskt för Gernes, vilket inte minst avgörs av motivet. Det består av breda, vertikala ränder med ett färgtema som startar med vitt, därpå orange och därefter ytterligare en färg som utgör själva variationen mellan de olika målningarna.  

Poul Gernes (1925–96) föddes i Köpenhamn och var under 30 år bosatt i norra Skåne tillsammans med sin maka, konstnären Aase Gernes, och deras fyra barn. Poul Gernes betraktas som en av de stora nordiska konstnärerna i vår tid och var en betydelsefull inspiratör för en yngre konstnärsgeneration. Trots detta har konstnärskapet inte varit så synlig för den svenska konstpubliken före Malmös och Lunds gemensamma satsning 2011. Under sextio- och sjuttiotalen uppmärksammade dock det legendariska Galleri St Petri Poul Gernes i olika sammanhang, och i Skissernas Museums samlingar finns studier till offentliga konstverk som aldrig förverkligats.

Gernes var under sin livstid en nyskapande och omstridd konstnär. Produktionstakten var hög och han rörde sig fritt mellan måleri, skulptur, formgivning, performance, film och social aktivism. Han arbetade som lärare, och han engagerade sig i olika sociala projekt för ungdomar. Liv och konst var en och samma sak och hela familjen engagerades i produktionen av hans konstverk, från 1968 och framåt producerade han över 150 verk för offentlig miljö, främst för olika platser i Danmark.

Gernes tro på konsten som en positiv och omvälvande kraft i samhället var orubblig och genomsyrar hela hans verksamhet. Det blev särskilt tydligt 1961, när han slog sig samman med konsthistorikern och slavisten Troels Andersen, en av de första i västvärlden som studerade det revolutionära ryska avantgardet. Tillsammans grundade de Den Eksperimenterende Kunstskole i Köpenhamn, Eks-skolen, som snabbt blev en omistlig del av den danska konstscenen och fostrade en hel generation danska avantgardekonstnärer, bland dem Per Kirkeby. Efter ett antal år var hierarkin mellan lärare och elever nedmonterad och skolan fokuserade alltmer på att vara en plats för kollektivt och samhällstillvänt experimenterande. Eks-skolen upphörde att existera i början av sjuttiotalet. Poul Gernes konstverk i Observatorieparken är med sin omisskännliga färgsammansättning och okonventionella kombination av måleri som skulptur utplacerade i en park ett av flera vällyckade exempel på hur dessa ofta livfulla ställningstagande kunde materialiseras.

Kurator och textförfattare: Åsa Nacking

Foto: Terje Östling