Eva Löfdahl

Kalender 1/11 2011–31/3 2012, Högevallsbadet, Lund, 2012.

Gipsskulpturer gjutna i brons och trädda på väldiga stavar, de står utanför badhusets parkentré.

Eva Löfdahl debuterade i början av åttiotalet och vi känner hennes som en del av konstnärsgruppen Walda som var en av de mest tongivande rösterna i sin tid. Sedan dess har hon funnit en helt egen väg som konstnär och där strävan varit att materialisera en ogripbar tillvaro med både främmande och vardagliga inslag. Ofta har det materialiserats sig i skulptur och objekt. I efterhand kan det konstateras hur konsekvent hon omformat särpräglade uttryck från olika tider till stringenta och tidlösa konstverk. Konstverk som förmår berätta något signifikant om sin tillkomsttid.

I sitt offentliga verk för Högevallsbadet i Lund, "Kalender 1/11 2011–31/3 2012" (2012), utgick hon från millenieskiftet fascination för datum. Inför skiftet från 1900-tal till 2000-tal rådde utbredd oro för den så kallade ”millenniebuggen”, något som senare följts upp i fixeringar vid symboltyngda datum som 06-06-06, 08-08-08 eller 11-11-11. Kanske går det att ana en längtan att kunna förstå och tygla tidens flykt.

Under de fem månaderna mellan den 1 november 2011 till den 31 mars 2012 producerade Löfdahl en gipsskulptur om dagen. Perioden sammanföll med Högevallsbadets omfattande ombyggnad och det är ett förevigande av alla de övervägande och ställningstagande ett arbete av stort format kräver. Det gäller offentlig byggnadsarbeten såväl som offentliga konstverk. Gipsskulpturerna gjöts i brons och träddes på väldiga stavar och placerades utanför badhusets parkentré. Där står de nu som en visuell dagbok, en kalender. Sammanlagt innehåller dessa stavar 152 individuella bronsavgjutningar. Det är ett moment över arbete, kontinuitet och ihärdighet.
Löfdal förklarar:

Verket är en kalender där varje dag representeras av en form. Denna enhet, en klump som kan variera i storlek och form, kan liksom en dag vara långdragen, slätstruken eller händelserik. Händelser syns bokstavligen som intryck och uttryck. Tidsaxeln är vertikal, månaderna är konstruerade som grillspett.

Eva Löfdahl, född 1953 i Göteborg. Verksam i Stockholm. Utbildad vid Konstfack i Stockholm 1975–1980 och vid Byam Shaw School of Art i London. I början av åttiotalet ingick hon, tillsammans med Max Book och Stig Sjölund, i den omtalade Walldagruppen. I Lund har man senast kunnat se Eva Löfdahls konst i separatutställningen π och omkring i Lunds konsthall sommaren 2009.

Text: Anders Kreuger, Åsa Nacking

Kurator: Åsa Nacking