Länk till startsidan

Liam Gillick

Incised Verification Structure, Kristallen, Lund, 2014.

en rad av svarta former som kan fungera som både bänkar, hyllor eller avsatser står i en öppen reception.

Lunds nya kommunhus Kristallen är nu kompletterat med ett konstverk av Liam Gillick. Det var 2012 som Liam Gillick fick i uppdrag att skapa ett konstverk som skulle integreras i kommunhuset. I denna miljö har Gillick valt att skapa en lång rad av svarta former som kan fungera som både bänkar, hyllor eller avsatser. Just detta mellanläge mellan olika funktioner och denna öppenhet för olika användningsområden är karaktäristiskt för hur Gillick ofta arbetar.
De svarta formerna vandrar in från Brotorget utanför entrén och vävs sedan in i byggnadens struktur och funktion. Rummen som skapas är öppna för vad som kan hända i dem; de förutsätter en fri interaktion mellan liv och arbete.
Om Gillicks konst har det sagts att den aldrig ger slutgiltiga svar utan snarare handlar om att formulera motfrågor. Under lång tid har Gillick intresserat sig för efterkrigstidens sociala modeller, inte minst dem som uppstod under rekordåren i Skandinavien. Gillicks installationer tangerar ofta både arkitektur och design, men funktionen av hur installationerna används och konstnärens texter är lika viktiga som de andra delarna. Hans verk växer fram i mellanrummen mellan fysisk struktur, retorik och praktisk användning.
Liam Gillick, född 1964 i Aylesbury, Storbritannien, verksam i New York. Utbildad vid Goldsmiths College, London 1984–1987

Kurator: Åsa Nacking

Lunds konsthall - en del av Lunds kommun