Clay Ketter

Malltavla, Munspelets skola, Östra Torn, Lund, 2014.

Färgglada plexiglasskivor utskurna i olika mönster monterade på en vägg.

Clay Ketter har under många år arbetat med måleri som består av byggmaterial i form av gipsskivor och spackel. Det har också funnits inslag av mer sammansatta byggelement som fungerat som utgångspunkt för både måleri och mer skulpturala produktioner. Uttrycket har speglat hans dubbla identiteter av att vara både konstnär och byggarbetare och det – att arbeta mer handfast med materialen – som tidigare var en försörjningsrelaterad nödvändighet, har också varit en inspiration för hans konst. Den starka formkänslan och läget mellan realism och abstrakt mönsterbildning som finns i dessa tidiga avskalade produktioner, löper som en röd tråd genom hela den konstnärliga produktionen.

För Munspelets förskola i Lund har Ketter producerat ett platsspecifikt konstverk med titeln Malltavla, som relaterar till skola och lärande. I samband med att han åtog sig uppdraget, gick hans far bort. Fadern, som var en rit- och byggingenjör som också målade och utförde en del arbeten i trä, lämnade efter sig en uppsättning ritverktyg, främst en samlingar mallar med olika geometriska former som används i tekniskt ritarbete. Ketter noterade att liknande ritmallar, fast med mer lekfulla former som dinosaurier och andra djur, fordon, husgeråd och klädesplagg, var vanligt förekommande som lekredskap för barn. Motiven var tydligt relaterade till barnens värld. Han fann att färgsättning och motiv var avsedda för tydliga användare, antingen flicka eller pojke, på ett både påträngande och otidsenligt vis.

Ketters konstverk är en uppförstoring av ett antal av den här typen av mallar i färgat akrylglas som lagts ovanpå varandra för att formera ett collage. När mallarna skiktas blandas färger och former samman och löses upp till nya mönster som visar på mångfald och multipla möjligheter. Konstverket är en markering mot förlegade synsätt, som inte alltid är så påtagliga, men som dröjer sig kvar och gör sig gällande och påverkar oss alla på olika vis. Det är en kommentar till de ramar och förutsättningar vuxenvärlden sätter för barnens lärande och skapande.

Clay Ketter (f. 1961) bor i Malmö, men kommer från Brunswick, Main, USA och har studerat vid School of Art & Design, Purchase College, New York. Han är både konstnär och musiker och kom till Lund under sent åttiotal. Skissen till konstverket ingår i samlingen till Skissernas Museum i Lund.

Kurator och textförfattare: Åsa Nacking

Fotograf: Helene Toresdotter