Liam Gillick

Incised Verification Structure, Kristallen, Lund, 2014.

en rad av svarta former som kan fungera som både bänkar, hyllor eller avsatser står i en öppen reception.

Den brittiska konstnären Liam Gillick, född 1964, är idag bosatt i New York och har hela världen som sitt arbetsfält. 2012 fick Gillick i uppdrag att skapa ett konstverk som skulle integreras i kommunhuset Kristallen som invigdes två år senare, år 2014.

Om Gillicks konst har sagts att den aldrig ger slutgiltiga svar utan snarare handlar om att formulera motfrågor. Hans installationer gränsar ofta till både arkitektur och design, och den funktion konstnären vill att konstverket ska ha i förhållande till platsen lyfts fram i konstverkets titel. Liam Gillick arbetar också med text och har publicerat ett antal böcker där hans tankar kring konst och vad konst kan vara framgår. Det kan sägas att Gillicks konstverk växer fram i mellanrummen mellan fysisk struktur, retorik och praktisk användning.

Till Kristallen valde Gillick att skapa svarta metallmoduler som monterats i en lång och periodvis avbruten rad och som sträcker sig utifrån torget framför entrén och genom hela byggnadens olika sektioner. Den långsträckta strukturen kan fungera som en bänk för torgets användare och kommunhusets besökare, men då strukturen växer på höjden antar den mer formen av ett hyllsystem. Näraliggande referenser till platsen och den verksamhet som äger rum i byggnaden är arkiv och byråkrati. Denna växelverkan mellan olika funktioner och öppenhet för alternativa användningsområden är karaktäristiskt för hur Gillick arbetar. Han skapar rum runt konstverken som är öppna för interaktion och en fri rörelse för tankar och engagemang.

Under invigningen berättade konstnären att han "...fascinerats av hur lundaborna tar staden i besittning genom att just sitta överallt, på såväl tilltänka som improviserade sittplatser i det offentliga rummet". Liam Gillick var inbjuden att arbeta med Lunds nya kommunhus utifrån faktumet att han ofta intresserat sig för arbetsplatser sett i ett historiskt perspektiv, inte minst utifrån svenska förhållanden. Konstverket sträcker sig från Brotorget in i Kristallens entré och skär därefter genom hela byggnadens veckade struktur. Denna långsträckta kombinerade sittmöbel och hyllkonstruktion ska uppfattas som ett uttryck för inkludering, att uppmuntra insyn och deltagande i det kommunala förvaltandet.

Text: Åsa Nacking

Kurator: Åsa Nacking

Foto: Terje Östling