Thale Vangen

Snabel, Backaskolan, Norra Fäladen, Lund, 2014.

Överkropp i koppar.

Thale Vangen iscensätter sammanhang som är bekanta och främmande på samma gång och hennes konstverk kan upplevas som både inbjudande och skrämmande. Med bakgrund som biolog använder Vangen sina kunskaper om djurens konstitution och sinne för att gestalta olika identiteter och kroppsupplevelser. Hennes bildvärld är helt unik. Den rör sig i en värld av fabeldjur, icke helt dentifierbara biologiska livsformer och utvalda delar av fullt igenkännbara djur.

Inte sällan finns en inbjudan att fysiskt interagera med konstverken. Konstnären använder möjligheten att aktivera konstverket som en metod för att väcka betraktarens intresse, men först och främst är det signifikanta visuella intrycket som bygger både på igenkänning och fantasi som fångar tankens flykt. Medvetet använder hon förflyttningar för att få oss att tänka i nya banor, att uppleva en annan erfarenhet.

Temat för utförande av nytt konstverk åt Backaskolan med elever som går i förskoleklass och lågstadiet, var djur, maskering och förvandling. Thale Vangen var ett passande val för uppdraget och hon bjöd in ett åttiotal elever att vara delaktiga i tillkomstprocessen av konstverket till deras nya skolgård. Tillsammans med konstnären och en konstpedagog från Lunds konsthall utforskade de temats olika möjligheter och landade i en skulptur som samtidigt är ett lekredskap. Thale Vangen hade inledningsvis inte bestämt helt och hållet vad hon skulle göra för skolan och vilket uttryck hennes konstverk skulle få, det lämnades öppet för att kunna ta form under övningarna med barnen.

Genom att maskera sig kan man bli en annan, anta ett nytt utseende för att gömma sig, skoja, skrämmas eller roa. I djurens värld, liksom i människans, sker dessa förvandlingar ofta, vi iklär oss en kostym eller en uniform, något som kan ge signaler till omgivningen om hur vi vill bli uppfattade. Ibland vill vi smälta in som en kameleont, ibland vill vi sticka ut ur mängden som en påfågel.

Förvandlingen som sker bakom masken känns även inombords. Bakom en lejonmask kan vi få djurets kraft, styrka och mod. Genom att smälta in i omgivningen kan vi få vara i fred, hitta en fristad. Konstverket "Snabel" är både en skulptur och en mask. Genom att interagera med verket förvandlas betraktaren för en stund till något som bara fantasin kan sätta gränser för.

Thale Vangen (f. 1974) kommer från Drammen i Norge och är verksam i Malmö. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet 2005–2010.

Kurator och textförfattare: Ulrika Liljeström

Foto: Daniel Zachrisson