Marie Bonfils

Portal Immortal, Guldåkerns förskola, Lund, 2021.

En stencirkel som ser ut som en donut framför en skolbyggnad.

Marie Bonfils har i sitt konstnärskap intresserat sig för den kännande och agerande kroppen. Innan det tillägnat sig språket upptäcker barnet världen genom trevande sinnesförnimmelser. Någonstans där framträder också det som blir ett jag, en varelse som hittat sitt eget sätt att vara i världen.
Bonfils skulptur för Guldåkerns förskola har påverkats av hennes iakttagelser av sina egna barn. ”Jeg har taget udgangspunkt i mine egen historie som mor til tre børn. Jeg har gerne villet skabe en skulptur, der læner sig op af de følelsesmæssige erindringer jeg har. Både set fra barnet og fra moderen/forælderens side. Skabe en skulptur, der agerer både barnlig og voksen, alvorlig og humoristisk, blød/rund/kurvet og solid”, förklarar Bonfils.
Hon befinner sig därmed i en stolt skandinavisk tradition av lekskulpturer som inleddes med Egon Møller-Nielsens Tufsen från sent fyrtiotal. Även för honom handlade det om att genomleva och återuppleva barnets ibruktagande av omvärlden genom kroppens rörelser.
Portal Immortal är en rund portal, ett svällande hålrum som går att sitta i, se genom och åla sig tvärsöver. Den är lika delar förstorad sockermunk (det amerikanerna kallar doughnut) och parkmöbel. Formens lätt skruvade ögla med veckade kurvor anspelar på mjukhet, som vore den av stoppad textil eller jäsande deg.

Sockermunken, speldosan, det strömmade barnprogrammet, randiga kläder och blommiga blöjor – allt blir en del av det unga sinnets försök att orientera sig i en verklighet av objekt. Det är en verklighet som förutsätter evig utbytbarhet av nya föremål. Den globala produktionsapparatens grundpremiss är evig förnyelse. Dess utbredning i en biosfär som inte bygger på odödlighet och evig förnyelse är en av samtidens sena upptäckter.
I Bonfils offentliga verk har sockermunken också kraschat i det stadsnära villaområdets idyll. Denna del av Södra Råbylund är en del av Lund med kvarvarande inslag av landsbygd. Den omvandlas dock i rask takt till något mer stadsliknande, genom projektering av ytor för flerfamiljshus och ett vattenstråk med promenader ned mot en anlagd sjö. Den inkastade degcirkeln skapar ett inslag av humor, pop och absurditet i det välansade landskapet.

Marie Bonfils, född 1978 i Köpenhamn, bosatt i Köpenhamn. Utbildad vid Konsthögskolan i Malmö 2010-15.

Kurator: Emil Nilsson
Foto: Olof Nimar