Ahmet Öğüt

Slottet Vooruit (2012), Stortorget i Lund, 2020.

En stor stenliknande ballong med en byggnad överst svävar framför Rådhuset.

Den imposanta installationen "Slottet Vooruit" av den kurdiske konstnären Ahmet Öğüt (född 1981) förtätar en rad komplexa utopiska idéer till en samlad öververklig bild. Konstverket hämtar sin inspiration från staden Gent i Belgien – där den premiärvisades 2012 – och dess socialistiska historia. Ovanpå den svävande strukturen ser vi Vooruit (som betyder framåt), ett kooperativt centrum i Gent där stadens arbetarklass samlats från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet.

Verket hänvisar också till "Le Château des Pyrénées", en berömd målning av den belgiske surrealisten René Magritte med en enorm svävande klippa med ett litet slott på toppen som motiv. Ögüts svävande skulptur ersätter det luxuösa herresätet med ett Folkets hus, något som ska uppfattas som en tydlig politisk kommentar. Ahmet Öğüt arbetar med ett flertal olika uttrycksmedel, bland dem fotografi, video och installation, och han tar sig ofta an offentliga rum.

Konstverket "Slottet Vooruit" är ett exempel på offentlig konst som intervention i stadsrummet. Den ägde rum i samband med öppningen av utställningen "Svävande utopier" den 4 september 2020.

Upptäck utställningen Svävande utopier
Kuratorer: Artúr van Balen, Fabiola Bierhoff, Anna Hoetjes, samt Hans Carlsson och Emil Nilsson.

Foto: Daniel Zachrisson