Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Raqs Media Collective

With Wild Intelligence, 2019, Delfinskolan och Delfinens förskola, Norra Fäladen, Lund.

Illustration av två fastigheter i grått med färgglada utsmyckningar i färg runt fönstren.

För Delfinskolan i Lund, med förskole- och lågstadieelever, har Raqs Media Collective skapat verket With Wild Intelligence. Titeln refererar till det högt utvecklade tänkande som kan beläggas hos olika arter i naturen – såväl växter som djur – och som numera är föremål för avancerad forskning, även inom Lunds universitet. Konstnärskollektivet har velat uppmuntra barnen och deras lärare att leva sig in i och låta sig inspireras av naturens egen ”vilda” intelligens.
Med utgångspunkt i visualiseringar, så kallade spektrogram, av de ljudsignaler som delfiner avger i sin kommunikation har kollektivet gjort ett verk för skolans fasad. De har använt sig av lentikulärt tryck, vilket gör det möjligt att visa flera bilder på samma yta. Dessa ”animeras” i betraktarnas hjärnor när de rör sig framför kompositionen och gradvis avkodar de olika bilderna som en rörelsesekvens.

Raqs Media Collective, bildat 1992 i New Delhi, Indien, består av Jeebesh Bagchi (f. 1965), Monica Narula (f. 1969) och Shuddhabrata Sengupta (f. 1968). Deras intresseområden ligger i gränslandet mellan samtida konst, historiska undersökningar, filosofisk spekulation, forskning och teori.

Kuratorer: Anders Kreuger, Ulrika Liljeström, Åsa Nacking

Hjälpte informationen på denna sida dig?