Invigning 24 september 2021

EKTA

Konstnären EKTA (Daniel Götesson) har uppfört en muralmålning på fasaden till Stora Gråbrödersgatan 12 i centrala Lund. En större tegelfasad som vetter mot Altonaparkeringen och ingången till Studio Stadshuset.

Om konstnären

EKTA (Daniel Götesson) född 1978, är en svensk konstnär baserad i Göteborg. EKTA har en bakgrund inom graffitikulturen och namnet EKTA är en tag – en typ av konstnärssignatur inom graffitivärlden – som kom till Götesson under mitten av 1990-talet. Runt millennieskiftet studerade EKTA både animation, grafisk design och illustration i London. Idag arbetar EKTA med flera olika media som teckning, collage, textil och rör sig fritt mellan såväl det tvådimensionella som det tredimensionella.

EKTAs arbete karaktäriseras av att han ständigt provar nya former och uttryck. Inspirationen till konstverken kommer från såväl sammanhang som situationer i den direkta omgivningen och av självlärda bildkonstnärer.

Processen att bygga ihop och plocka isär

Konstverken tillkommer i en form av flöde där ett medvetet val i processen är att bygga ihop och plocka isär. I sitt arbete ryggar inte EKTA inför att göra misstag. Han har snarare utvecklat metoder för att begränsa sina möjligheter att göra ”rätt” i sitt skapande, med andra ord: metoder för att undvika behov av kontroll och tillrättaläggande, att saker och ting måste ske i en viss ordning. Att frångå planen, det vill säga att "misslyckas", blir då inte nödvändigtvis något dåligt utan snarare en möjlighet att ta det kreativa skapandet vidare.

Fler verk av Ekta

EKTA finns representerad på Galleri Thomassen (Göteborg), Mini Galerie (Amsterdam), Slika Gallery (Lyon) och Alice Gallery (Bryssel). Utöver att visa sina verk på konsthallar och gallerier har EKTA även arbetat med en rad gestaltningsuppdrag. I Sverige återfinns hans verk i städer som Göteborg, Katrineholm och Borås, och internationellt i länder som Polen, Spanien och Frankrike.

År 2014–2015 publicerade The New York Times en serie med EKTAs illustrationer. EKTA har även tilldelats en rad stipendier.

Projektet är ett samarbete med bostadsrättsföreningen Kamerahuset.

Foto: Olof Nimar