Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kulturgaranti 2018

17 februari - 20 maj 2018. Initiativet är en del av Kulturgarantin, som innebär att alla elever i ett antal utvalda årskurser garanteras en kulturupplevelse via skolan varje år. Under rubriken Kamouflage och identitet skapar eleverna fiktiva karaktärer på Instagram.

Två kvinnor står framför ett konstverk i konsthallen.
Från Qiu Zhijie. Resor utan ankomst.

Kulturgaranti för elever i årskurs 8

Kamouflage och identitet

Under utställningen Resor utan ankomst av Qiu Zhijie bjuds samtliga elever i årskurs 8, Lunds kommun, in till Lunds konsthall. Initiativet är en del av Kulturgarantin, som innebär att alla elever i ett antal utvalda årskurser garanteras en kulturupplevelse via skolan varje år. Under rubriken Kamouflage och identitet skapar eleverna fiktiva karaktärer på den digitala plattformen Instagram. Tanken är att utforska olika identiteter och hur vi människor kamouflerar oss för att passa in utan att gå miste om vår egen identitet. Vilka sidor av oss själva väljer vi att visa i olika situationer och miljöer? Vill vi smälta in eller stå ut? Hur anpassar vi oss till olika situationer och miljöer utan att förlora oss helt och hållet? Vad är egentligen vårt riktiga jag?

Qiu Zhijies

Qiu Zhijies är en av de mest betydelsefulla konstnärerna i Kina i sin generation och detta är den första mer genomgripande översikten av hans konstnärskap. En del av utställningenhandlar uteslutande om kamouflage, något konstnären betraktar som en evolutionsstrategi som djur anammat för sin överlevnad. Qiu Zhijie är intresserad av kamouflage som ett sätt för oss människor att – liksom djuren – anpassas, förbli meningsfulla och utforma våra identiteter.

Upptäck utställningen Qiu Zhijie. Resor utan ankomst

Om workshopen

Workshopen inleds med en visning av utställningen. Därefter får eleverna möjlighet att ta fram och utveckla fem fiktiva karaktärer på Instagram. Utifrån specifika riktlinjer får eleverna fundera kring hur karaktärernas identiteter konstrueras och anpassas till olika miljöer och situationer.

Under våren byggs karaktärernas konton kontinuerligt på av eleverna. Följ karaktärerna på Instagram och se deras utveckling: Karaktär1, Karaktär2, Karaktär3, Karaktär4, Karaktär5.

Hjälpte informationen på denna sida dig?