Kulturgaranti 2022

Kulturgaranti för elever i årskurs 8.

Kristina Matousch och Anders Soidre, PIZZA BOX, Hagalundsskolan, Dalby, 2016
Kristina Matousch och Anders Soidre, PIZZA BOX, Hagalundsskolan, Dalby, 2016

Konst på vår skola

Välkommen på en workshop där vi utforskar, diskuterar och hittar komplement till de offentliga konstverk som finns på er skola. 

Kulturgarantin för årskurs 8 våren 2022 består av en uppsökande verksamhet där pedagoger från Lunds konsthall kommer till skolorna för att tillsammans med eleverna utforska, diskutera och hitta komplement till de offentliga konstverk som finns på skolan. Varför finns just detta konstverk på denna plats? Vad betyder verket/ verken för er? Finns det något som ni tycker saknas som kan läggas till för att komplettera konsten?

Praktisk information

Workshopen ges på skolan mellan 1/3– 28/4 (undantaget 7/3 samt 11–14/4). Måndag – fredag kl. 10-12 eller kl. 13-15. Max 30 elever per tillfälle. Tillgång till klassrum behövs. Programmet via bokningsprogrammet på lund.se/kulturtraden.

Om workshopen

Workshopen inleds med en dialogbaserad visning där Lunds konsthalls pedagog berättar om hur offentlig konst kommer till och presenterar de konstverk som finns på den egna skolan. Workshopen efteråt fokuserar på medskapande och meningsskapande i relation till konsten, där eleverna arbetar med bild och text för att lyfta fram sina egna perspektiv på konsten och presentera förslag på hur den skulle kunna kompletteras. På skolor som saknar offentlig konst arbetar vi istället med förslag på hur ett konstverk på skolan skulle kunna se ut och vilka teman deltagarna skulle vilja att det tog upp.

Kopplingar till läroplanen

Samhällskunskap – demokratiska processer, meningsutbyte om samhällsfrågor. Bild – bildanalys, bildframställning, att kombinera bild och text.

Om Lunds konst

Lunds konst är den avdelning av Lunds konsthall som samlar och förvaltar den offentliga konsten i Lunds kommun. Den offentliga konsten är med och formar stadens karaktär och ska både spegla den tid vi lever i och ge oss nya perspektiv på omvärlden. Lunds konsthall verkar för att konsten i stadsrummet är både tillgänglig och nydanande. Kommunens skolor är en av de platser där många av de offentliga verken finns.

Kontakt

För info om workshop eller material kontakta: Linn Hübinette, linn.hubinette@lund.se

Om Kulturgarantin

Alla elever får plats och det är gratis! Kulturgarantin innebär att alla elever i ett antal utvalda årskurser garanteras en kulturupplevelse via förskolan/skolan varje år.