Länk till startsidan

Gunilla Bandolin

Tallriken, Råbylund, Lund, 2016.

Stora cirklar formade av cortenstål i gräsmattan.

Gunilla Bandolin (f. 1954) arbetar med skulptur och har utfört ett flertal offentliga konstverk. Formatet på konstverken är storskaligt och närmar sig arkitektur. Återkommande teman för dessa för rymliga konstruktioner är pyramiden, spiralen och labyrinten. Utmärkande är

också att konstverken välkomnar interaktion, de är kallade sociala skulpturer och fungerar både som en intressant form i landskapet och som något att sitta på eller leka i. Materialet för Bandolins skulpturer kan vara tegel, betong, sten eller metall och det är framför allt platsens natur och miljö som styr val av material. Det finns en stor medvetenhet om platsen topografi och unika livsmiljö som med de olika konstverken framhävs och förstärks.

Konstverket "Tallriken" är uppfört för den flacka marken i utkanten av Råbylund, ett samhälle som just nu expanderar med ett stort antal nya bostäder. Konstverket är utformat som en spiral som både höjer sig och sjunker ner i landskapet. Materialet är corténstål, jord och gräs och formatet är generöst tilltaget med en diameter på 10 meter och en höjd på 0,7 meter. Det är ett konstverk att samlas kring, men också att betrakta. Sedd på avstånd förstärker den fältens sköna rytm och fria vidder.

Gunilla Bandolin har studerat journalistik och litteratur, men har också en examen från Konstfack, Stockholm. Konstverket har uppförts i samarbete med med Tekniska förvaltningen, Lunds kommun och med en extern expertgrupp för val av konstnär bestående av: Patrick Amsellem, Måns Holst-Ekström, Elisabet Millqvist, Åsa Nacking.

Text: Åsa Nacking

Lunds konsthall - en del av Lunds kommun