Tiril Hasselknippe

Station, Arenatorget, Lund, 2018.

Tre divaner av betong som formmässigt har likheter med det kluvna Giant Rock

Tiril Hasselknippe (f. 1984) är född i Arendal, Norge och utbildad vid Konsthögskolan i Malmö‚ Lunds universitet. Hon arbetar med skulptur och olika sociala projekt, samt att hon har producerat en rad konstverk för offentlig miljö.

Hasselknippe hämtar inspiration från musik, mer specifikt technoscenen, samt film och då särskilt Science Fiction. Hennes senare verk har utgått från det kaliforniska ökenlandskapet, en plats där hon uppehållit sig under längre perioder och ofta återvänder till. Kaliforniens ökenlandskap är ett exempel på något som kan upplevas som märkligt välbekant, också för dem som aldrig varit där rent fysiskt. Det beror på att landskapet ofta återkommer som fonder i filmer och litterära berättelser och har blivit till ett gemensamt populärkulturellt referensmaterial. Detta igenkännande är en del av den amerikanska drömfabriken Hollywoods egenheter som påverkar oss på olika nivåer och det är också en bärande del i flera av Hasselknippes arbeten.

Det nya konstverket Station för Arenatorget i Lund har hämtat sitt formspråk från en jättelik sten, Giant Rock, som återfinns i det öde landskapet kring Landers, en högplatå i Mojaveöknen i södra Kalifornien. Landers är ett kommunfritt område, vilket helt enkelt betyder att området inte tillhör någon kommun och därför saknar de funktioner som förväntas ingå i kommunal förvaltning, så som skolor och annan service. Den här typen av områden är mycket ovanliga, ofta är det obebodda militära övningsfält, men det som mest karaktäriserar Landers är dess etablerade intresse för UFO.

Giant Rock imposanta uppenbarelse dominerar det kringliggande landskapet och med en höjd motsvarande ett sjuvåningshus anses den vara världens största stenbumling. Stenen och dess omgärdande område på 540 kvadratmeter har alltsedan 1940-talet varit en samlingsplats för UFO-entusiaster och sedan lång tid tillbaka arrangeras det varje år större musikfestivaler. Vurmen kring platsen har under senare år fått stor spridning genom internet och det enorma stenblocket med dess karakteristiska graffiti har blivit en signifikant markör i ökenlandskapet. Stenen är ett slags naturlig offentlig skulptur. Strax efter millennieskiftet hände dock något dramatiskt, Giant Rock klövs mitt itu vid ett blixtnedslag.

Hasselknippe har skapat en komposition som består av tre divaner av betong som har formmässiga likheter med det kluvna stenblocket Giant Rock. Placerad på ett nyligen uppfört torg strax intill stadens stora idrottsarena, en plats för aktivitet och prestation, är viloplatserna tänkta att bryta av en homogent sammansatt miljö vad gäller funktion och estetiskt uttryck genom att erbjuda en vildare estetik kopplat till vila och kontemplation.

Text: Åsa Nacking

Kurator: Ulrika Liljeström

Foto: Daniel Zachrisson