Gunilla Bandolin

Tallriken, Råbylund, Lund, 2016.

Stora cirklar formade av cortenstål i gräsmattan.

Gunilla Bandolin (f. 1954) arbetar främst med skulptur och har utfört ett flertal offentliga konstverk runt om i landet. Formatet på konstverken är genomgående storskaligt och uttrycket närmar sig arkitektur. Utformningen styrs av landskapets topografi, men de utgår ofta från en enkel geometrisk form som pyramiden, spiralen och labyrinten. Materialvalet är tegel, betong, sten eller metall. Utmärkande är

också att konstverken välkomnar interaktion, de är sociala skulpturer och fungerar både som en intressant form i landskapet och som något att sitta, stå och gå på eller leka i.

Konstverket Tallriken är uppfört för den flacka marken i utkanten av Råbylund, ett samhälle som just nu expanderar med ett stort antal nya bostäder. Konstverket är utformat som en spiral som både höjer sig och sjunker ner i landskapet. Materialet är cortenstål, jord och gräs och formatet är generöst tilltaget med en diameter på 10 meter och en höjd på 0,7 meter. Det är ett konstverk att samlas kring, men också att betrakta. Sedd på avstånd förstärker den fältens sköna rytm och fria vidder.

Gunilla Bandolin har studerat journalistik och litteratur, men har också en examen från Konstfack, Stockholm. Konstverket har uppförts i samarbete med med Tekniska förvaltningen, Lunds kommun och med en extern expertgrupp för val av konstnär bestående av: Patrick Amsellem, Måns Holst-Ekström, Elisabet Millqvist, Åsa Nacking.

Text: Åsa Nacking

Foto: Daniel Zachrisson