Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Jens Haaning och SUPERFLEX

Antal besökare (2005), Lunds konsthalls fasad, Mårtenstorget, Lund, 2018.

En stor räknare med texten antal besökare sitter monterad på en tegelvägg framför Konsthallens entré.

Antal besökare är ett konstverk av Jens Haaning och gruppen SUPERFLEX. Projektet består av en stor digital räknare som är skapad för att placeras på konstinstitutioners fasader. Räknaren uppdaterar kontinuerligt antalet besökare med start vid början av året. Installationen blir därmed en kommentar till de villkor som många kulturinstitutioner är verksamma under. Yttre krav på konst och kultur yttrar sig ofta i rent kvantitativa termer: ju fler besökare desto fler möjligheter till ekonomiskt stöd. Konstverket är tillfälligt placerad på Lunds konsthalls fasad.

Konstgruppen SUPERFLEX består av Jakob Fenger (f. 1968), Rasmus Nielsen (f. 1969) och Bjørnstjerne Reuter Christiansen (f. 1969). Gruppen bildades 1993 i Köpenhamn. Deras konstprojekt rör gärna frågor om ekonomi, demokratiska principer och självorganisering. Konstnären Jens Haaning (f. 1965) bor och arbetar i Köpenhamn. Hans konst innebär ofta subversiva ingripanden i samhällets synliga och osynliga strukturer.

Kuratorer: Åsa Nacking, Emil Nilsson

Foto: Daniel Zachrisson

Hjälpte informationen på denna sida dig?