Kristina Matousch och Anders Soidre

PIZZA BOX, Hagalundsskolan, Dalby, 2016.

En trästruktur som liknar både en scen och en öppen pizzabox.

Ett konstverk som befinner sig utomhus måste ta plats. I det offentliga rum vi delar ser vi omkring oss upphöjda statyer, skulpturer på podier, konst på strategiska placeringar, i konventionellt fokus för blicken, vid en siktlinjes slut. Behöver konsten hjälp på traven för att synas eller är det platsen själv som ropar på gestaltning, ett konstnärligt verk?

Kristina Matousch gör konst som medvetet gäckar det storvulet iögonfallande. Endast under en längre stunds väntan på tåg låter sig till exempel hennes installationer på Hyllie station i Malmö upptäckas. Lika många resenärer har nog sett eller missat de mystiskt minimalistiska hålrummen kring stationens tjugosex bärande pelare. Materialmässigt smälter ju Matouschs ”Fördjupningar” så perfekt diskret samman med sin omgivning!

I Dalby, på den nybyggda Hagalundsskolan, var situationen en annan. Dels arbetade Kristina Matousch och Anders Soidre tillsammans, dels önskade man sig på skolan inte bara konst utan också en utomhusscen för sina låg- och mellanstadieklasser. Det är ju så kul tycker barn att göra sig till, låtsas, härma, uppträda och kolla in andra. Och det underlättar onekligen om det finns en scen. Det konstnärliga uppdraget handlade alltså om synlighet och att synas för andra och Matousch och Soidre gjorde ett både drastiskt och roligt val.

Skulpturen PIZZA BOX är vad den heter. En öppen och tom pizzakartong med sidoflikar som gapar i luften, två runda hål där ångan från den varma pizzan ska försvinna ut, och så det imponerande höga och lutande locket. Verket är gjort i det på 2000-talet så populära materialet, det hårda sibiriska lärkträet. Konst handlar ofta om skala. Ett landskap med himmel, träd och floder som ryms inom ramen 20 x 30 cm. En tumme som är över en meter hög. Denna pizzakartong är 5 x 5 x 6,5 meter!

En annan konstnär hade kanske löpt linan fullt ut, målat den glade pizzabagaren eller pizzerialoggan. Gjort skulpturen 100% lik den verkliga hämtpizzakartongen. Matousch och Soidre har valt något mindre fixerat. Skulpturen PIZZA BOX är halvt synlig, halvt osynlig som igenkännbar. Verkets smala plankor grånar mot silver, det höga locket bildar en tidlös skulptural profil, scenen är där för nu och för kommande decennier, för många att framträda på. Till det väsentliga hör att scenen inte är upphöjd utan närmast ligger i markplan.

Det är en vacker, lekvänlig och demokratisk tanke i detta. Att ta plats är inte farligt.

Kristina Matousch f. 1974 i Kalmar, bor och arbetar i Malmö, examinerades 2000 från Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon har arbetat med en rad offentliga konstverk, bland annat Hyllie station i Malmö.

Anders Soidre f. 1970 i Stockholm, bor och arbetar i Malmö, examinerades 1997 från Malmö Konsthögskola. Soidre är skulptör och har bland annat producerat offentlig konst för Lund.

Text: Barbro Westling

Kurator: Åsa Nacking

Foto: Helene Toresdotter