Molly Haslund

Magiska cirklar; Genvägsfontän; Hoppa in, hoppa ut, Mårtenstorget, Lund, 2018.

En stor cirkel i metall, i förgrunden en labyrint.

Utmed Lunds konsthalls fasad återfinns sedan 2018 tre konstverk av den danska konstnären Molly Haslund (född 1976): Magiska cirklar, Genvägsfontän och Hoppa in, hoppa ut. Dessa tre konstverk är samtidigt lekskulpturer som är särskilt producerade för platsen. Lunds ledning önskade en lekplats i form av ett konstverk framför konsthallen, och uppdraget till konstnären var att uppföra en interaktiv skulptur anpassad till den befintliga miljön. Det för en lekplats hårda underlaget, kullerstenen, och den befintliga fontänen har styrt upp vad som varit möjligt och regelmässigt utifrån dagens EU-krav vid uppförande av lekskulptur. Detta i kombination med vad som var passande för en plats framför en konsthall har varit utgångspunkt för konstverket.

Haslund arbetar genomgående platsspecifickt, det vill säga att hon utgår från de förhållanden som råder på den givna platsen där hennes konst ska visas eller uppföras. Skulpturgruppen vänder sig till en bred målgrupp och det är inte enbart barn som adresseras. Som konstnären påpekat kan det vara barn i sällskap med vuxna men också omvänt, vuxna i sällskap med barn. Somliga nöjer sig med att betrakta, andra väljer att interagera – hoppa hage, plaska i fontänen, springa i labyrinten, försöka balansera på räcket. Redskapen eller skulpturernas stilrena uttryck samspelar medvetet med arkitekturen och platsen, och anger tonen för vad mycket av det konsthallens verksamhet står för: lekfullhet, tanke och mod.

Haslund rör sig i ett fält som berör såväl skulptur, performance som installation. Genom sin konst utforskar hon bland annat hur vi som människor rör oss, rent fysiskt, men också hur vi formar sociala konstruktioner och arrangerar vår fysiska omgivning. Idag har konstverken med sina uppmaningar till rörelse och aktivitet en självklar plats på Mårtenstorget.

Till de tre skulpturerna hör också en animerad film framtagen tillsammans med konstnären Carina Randlöv. Skulpturen är framtagen tillsammans med Tekniska nämnden, kuratorer Lunds konsthall är Åsa Nacking och Ulrika Liljenström.

Foto: Daniel Zachrisson